top of page

Trachtengruppe Konolfingen

logo tg ohne pixeliii.png
DSC_0011 (14)_edited.jpg

Jahresprogramm 2023

Am 11. Januar legä mir widr los nach dr churzä Winterpousä

Am 07./08./14./15. Januar isch zSing- & Tanzwuchenend zLyss

Am 20. Januar heimer üsi jährlechi Hauptversammlig

Am Wucheneng vom 17./18./19. März heimer üses Konzert u Theater im Chirchgmeindhuus Chonufingä

 Am 17. Mai machemer ä Maibummel

Am 15. Juni isch dGwerbusstellig, wo mir o ä Uftritt hei

Am 24./25. Juni isch zTrachtefescht im Melchtal, dert hei mir ä churze Tanzuftritt

Am 07. Juli heimer üsä Racletteabä zTrimstein

Am 27. September het d Jugendtanzgruppe e Uftritt ar Brächetä ds Zäziwil

Am 8. Oktober isch der Erntedankgottesdienst ir Ref. Chiuchä Chonufingä

Aus schönä Abschluss für zJahr 2023 fiirä mir o ir Trachtegruppä zämä

Wiehnachtä. Das fingt de am 20. Dezember statt.

Biuder vo üsnä vergangänä Uftrittä fingsch du hiä:

bottom of page